Logo

ul. Polska 41, 81-339 Gdynia
tel.: 511 778 107

 
Logo

Doradztwo transportowe


Oferowane usługi w ramach Doradztwa Transportowego "Olender"

  1. Pomoc w w sporach z organami administracji publicznej (odwołania kontrole), tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Państwową Inspekcją Pracy
  2. Pomoc w prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców
  3. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji zgodnie z Kodeksem Prawnym oraz sprawowanie zadań i obowiązków inspektora ds. BHP
  4. Analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
  5. Pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
  6. Analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
  7. Pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno – prawnych,
  8. Kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 – elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
  9. Cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym,
  10. Bieżące doradztwo w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych.