Kancelaria prawna w transporcie

  • Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych i jest w stanie zapewnić swoim Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w sprawach związanych z transportem.
  • Obrona firm przed nieuczciwymi kontrahentami
  • Obrona firm przed bezpodstawnymi roszczeniami zarówno pracowników jak i kontrahentów
  • Obrona firm przed roszczeniami firm leasingowych
  • Windykacja należności wraz z postępowaniem egzekucyjnym wraz z zabezpieczeniem należności.
  • Dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków drogowych w towarze i sprzęcie od ubezpieczycieli oraz sprawców
  • Opiniowanie (wskazywanie zagrożeń i korzyści) oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych.
  • Reprezentowanie firm przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi, pracy, gospodarczymi
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z Krajowym Rejestrem Sądowym.
  • Podejmujemy się także prowadzenia spraw, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty lub wypłacił zaniżone odszkodowanie.

.