INSPEKCJA PRACY I BHP

 

Niezapowiedziana kontrola PIP może zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie.
Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy nie mają obowiązku uprzedzać pracodawcy o chęci podjęcia działań kontrolnych.

Podczas kontroli sprawdzana jest dokumentacja pracownicza oraz  związana z  BHP.
W przypadku uchybień pracodawca może zostać ukarany  wysoką grzywną sięgającą nawet  
30 000 zł.

W swojej ofercie proponujemy pełną obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji zgodnie z Kodeksem Pracy,
  • sprawowanie zadań i obowiązków specjalisty ds. bhp,
  • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp,
  • pełną obsługę postępowań powypadkowych,
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP  dla wszystkich grup zawodowych,
  • tworzenie wymaganej dokumentacji,
  • pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.